Hvordan Endre baklys på en Harley V-Rod

Ultimate Motorsykkel Magazine rapporterer at andre kjøretøy er involvert i nesten halvparten av motorsykkelulykker, og mange tilfeller er grunn til sjåføren av bilen klarer å se motorsyklisten. En enkel måte å øke en motorsykkel synlighet til andre sjåfører er å sikre lampene på Harley Davidson V-Rod er fungerende. Den baklys på V-Rod bruker the1157 pære og er lett tilgjengelig fra under bakskjermen området.

Bruksanvisning

1 Parkere Harley V-Rod og støtte den på et sikkert sted.

2 Finn hullet under bakskjermen, rett i nærheten av nummerskiltet montere. Stikk en skrutrekker inn i hullet og skyv opp, presser på utløseren inne i hullet.

3 Trekk baklys forsamlingen opp og frem, ut av monteringsområdet på baksiden av sykkelen, mens du presser på utløseren.

4 Trekk baklys lyspæren rett ut av forsamlingen og koble ledningsnettet ved å trekke i kontakten rett av. Koble ledningsnettet til den nye lyspæren ved å trykke den på plass til det klikker.

5 Sett pæren inn i baklys forsamlingen. Juster baklys montering i monteringsområdet og skyv den på plass til det klikker. Vær forsiktig så du ikke skraper bakskjermen.