Den DVD vil ikke løse ut fra Bose 321

Den DVD vil ikke løse ut fra Bose 321


Bose 321 GSX hjemmeunderholdningssystemet er en gruppe av lyd og video enhet som kan hjelpe deg å se DVD. Til tider kan du kjøre inn i en DVD som ikke løse ut. Ikke få panikk, har Bose installert funksjonalitet i systemet for å håndtere stakk DVDer.

Bruksanvisning

1 Slå av enheten.

2 Koble Acoustimass-modul strømledningen fra strømkilden. Vent 60 sekunder. Plugg ledningen tilbake i sin strømforsyning.

3 Hold nede "Eject" -knappen.

Hvordan koble opp en hovedenhet i et rom

Hovedenheter, når det brukes for hjem lyd, blir beskrevet som enheter som brukes til å fungere som et knutepunkt for flere lydenheter, for eksempel høyttalere, CD-spiller, TV og andre enheter av lignende. Hvis du trenger å koble til en hovedenhet til alle enheter i et rom i huset ditt, kan du gjøre det enkelt med riktige kabler.

Bruksanvisning

1 Plugg hodeenhetens strømadapteren til strømkontakten på rommet ditt.

2 Koble den ene enden av høyttalerkablene til høyttaler utganger på baksiden av hovedenheten. Disse høyttalerkablene vil variere i utseende avhengig av hovedenheten.

3 Koble den andre enden av høyttalerkablene til inngangsporten på høyttalerne.

4 Koble til eventuelle RCA lydenheter til RCA inngangene på baksiden eller fronten av hovedenheten. For eksempel, koble den ene enden av RCA kabler til utganger på TVen, og koble den andre enden av kablene til hovedenheten.

5 Koble fra alle enheter som benytter seg av hodetelefonen til hodetelefon portene på hovedenheten. For eksempel, koble den ene enden av hodetelefonkabelen til utgangsportene på CD-spilleren, og koble den andre enden av kabelen til hovedenheten.

GE Digital Messaging System Instruksjoner

GE Digital Messaging System Instruksjoner


GE digital meldingssystemer, bedre kjent som telefonsvarere, registrerer meldinger fra innringere når du ikke er hjemme eller når du ikke ønsker å svare på telefonen. For at GE meldingssystemet til riktig arbeide med din fasttelefon telefon, må du følge korrekt oppsett og bruksanvisning.

Setup

GE digital telefonsvarer virker bare når den er koblet riktig til telefonlinjen og telefon. Før du kobler maskinen, sette inn et 9 volts batteri for å lagre innstillingene i tilfelle strømbrudd. Slik setter du inn batteriet, ta av batteridekselet fra bunnen av maskinen med en stjerneskrutrekker og installere batteriet. Sett på dekselet og stram skruen.

Koble den lille enden av den medfølgende strømadapteren inn i "Power" kontakten på maskinen, og koble den andre enden til en stikkontakt. Koble telefonledningen på telefonsvareren inn i telefonkontakten. Hook en telefon opp til telefonsvareren ved å koble en telefon ledning inn i "Phone" kontakten på maskinen, og koble den andre enden til telefonen. Telefonsvareren er nå klar til bruk.

innstillinger

Meldinger registrert på din GE digital telefonsvarer får en dag og klokkeslett slik at du vet når du mottar et anrop. Dagen og tidsangivelse viser bare hvis du angi dag og tid i maskinen. Hvis du vil angi dag og tid, hold "Stop / Set" knappen på maskinen til du hører en melding. Trykk på "Neste" eller "Forrige" knappene før maskinen resiterer gjeldende dag.

Deretter trykker du på "Stop / Set" knappen for å høre gjeldende time setting. Bruk "Neste" eller "Forrige" knappene før maskinen resiterer gjeldende time og trykk på "Stop / Set" knappen. Maskinen vil kunngjøre de nåværende minutter, som du kan endre med "Neste" eller "Forrige" knappene. Lagre innstillingen ved å trykke på "Stop / Set" knappen.

Når du lagrer dag og klokkeslett, går maskinen i "ring til svar" -modus. Denne innstillingen bestemmer hvor mange ganger telefonen skal ringe før telefonsvareren svarer. Endre mengden ringer ved å trykke på "Neste" eller "Forrige" knappene. Trykk på "Stop / Set" knappen to ganger for å gå ut av innstillingsfunksjonen til maskinen.

Record Hilsen og lytte til meldinger

Når maskinen er satt opp kan du spille inn din hilsen. Trykk og hold "Hilsen" -knappen til du hører en tone. Når tonen er ferdig, ta opp telefonsvareren hilsen. Slipp "Hilsen" -knappen når du er ferdig.

Hvis indikatorlampen på GE digital telefonsvarer blinker, har du en innspilt melding. Trykk på "Play / Memo" -knappen for å starte avspilling av meldinger. Mens du lytter til meldinger, trykk på "Stop / Set" knappen for å stoppe meldingen "Forrige" for å starte meldingen, "Next" for å gå videre til neste melding og "Slett" for å slette meldingen.

Slik konverterer vekselstrøm til likestrøm

Slik konverterer vekselstrøm til likestrøm


I 1975, Robert Mammano, som da jobbet for Silicon General Company, oppfant regulerer pulsbredde modulator (PWM) integrert krets chip, SG1524. Oppfinnelsen av denne brikken revolusjonert kraftsystemer siden denne brikken tillatt moderne switching strømforsyning som skal opprettes. Før denne tiden, bare lineære strømforsyninger var tilgjengelig, som hadde ingen standardisering og skapte komplekse problemer for oppfinnere og utviklere av alt elektronisk utstyr.

Bruksanvisning

1 Bestem hva du trenger for å drive med likespenning. Hvor kritisk er DC inngangsspenningen på apparatet eller kretsen du trenger for å drive? De fleste elektroniske kretser eller enheter du kjøper har overspenningsvern bygget inn i kretsen. Hvis kretsen krever en 6VDC inngang, kan det akseptable området faktisk være 5 til 8 volt DC. Sjekk med produsentens spesifikasjoner for inngangsspenning.

Hvis du designe din egen krets, og du ønsker å spare penger og tid ved å ikke inkludere overspenningsvern på brettet må du kjøpe en dyrere strømforsyning for å kompensere.

2 Bestem maksimal belastning at kretsen vil kreve å operere. Kraften for strøm til DC strømforsyning må overstige den maksimale DC strømforbruket av kretsen. Beregn den totale belastningen (nåværende) av komponentene på kretsen ved å bestemme den maksimale belastning for hvert element, for eksempel motorer, servoer, motstander, lys, etc. Hvis du kjøper en tidligere produsert krets eller elektronisk enhet, DC last i Amps vil bli identifisert. For å beregne strøm, bruke Ohms lov I = V / R (hvor gjeldende lik spenning delt motstand).

3 Bestem hvilken type strømforsyning du ønsker å bruke, først basert på fysisk form. Det finnes fire hoved fysiske typer AC til DC strømforsyninger. De fysiske typene inkluderer individuelle kretskort, murstein-type veksling strømforsyning, plugger og strømledninger med en AC til DC-adapter boksen (type som brukes for bærbare datamaskiner). Hvis du ønsker å holde elektronikken i en boks, og deretter bruke enten kretskort eller murstein-type veksling strømforsyninger. Hvis du har en mindre elektronisk enhet, eller du trenger for å holde varmen produsert fra strømforsyningen på de elektroniske komponentene, kan du bruke enten støpsel eller en strømledning med en AC til DC-adapter boksen. Velg den fysiske typen strømforsynings ønskelig for prosjektet, basert på følgende kriterier og på pris og tilgjengelighet.

4 Velg strømforsyningen utgangstype fra beslutningsprosesser fra trinn 1 til 4, og vurdere den samlede strøm nøyaktigheten du trenger for elektronikk enhet. Det finnes flere forskjellige AC til DC strømforsyning utdatatyper inkludert ufiltrert (lineær), filtrert (lineær) og regulert (veksling).
Ufiltrerte strømforsyninger er den minst kostbare, men kan også resultere i varierende effekt. Noen kretser har regulering innebygd i design, men andre ikke. Filtrerte strømforsyninger er bedre siden de er laget for å fjerne noe av høyfrekvent støy fra strømutgang. Begge disse typer strømforsyninger er lineær og vil ha en spenning. Vær forsiktig fordi spenning er fullastet. Hvis kretsen ikke er ved hjelp av full strøm, så kan spenningen øker til en mye høyere verdi.
Bytte strømforsyninger er bedre siden en IC bruker pulsbreddemodulering for å regulere utgangsspenningen. Brick typen veksling strømforsyninger som regel enda bedre effekt enn veggplugg og ledning med transformator bytte strømforsyninger. De murstein typen bytte strømforsyninger vil regulere utgangsspenningen under varierende belastning veldig godt.

Hint

  • Hvis strømforsyningen ikke gir nok strøm til kretsen, kan elektronikken i enheten bli skadet.
  • Arbeide med elektrisitet kan være ekstremt farlig og til og med føre til døden. Ta alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger når du arbeider med både AC og DC spenning.

Hvordan du bytter fra strømsparings til High Power på et mikroskop synsfelts

Hvordan du bytter fra strømsparings til High Power på et mikroskop synsfelts


Mikroskopi er en grunnleggende vitenskap teknikk som brukes i forskning, diagnose og elektroniske laboratorier for å få en tydeligere se på mikroskopiske prøver av celler og vev, meget små organismer som bakterier, krystalliserte forbindelser eller andre syntetiske elementer som konstruerte nanorør. Mikroskoper kan være komplisert og teknologisk avansert utstyr, derfor er det viktig at brukeren blir kjent med de mest grunnleggende typer lysmikroskop, før du prøver å utføre mer komplekse optiske analyser.

Bruksanvisning

Skifte fra Low Power til High Power på et mikroskop

1 Forbered prøven og montere den på et mikroskop glass lysbilde. Kontroller at riktig monterings fluidum eller medium anvendes, da dette vil påvirke hvordan klart prøven kan sees under mikroskopet.

2 Plasser lysbildet på mikroskopet scenen og fest den på plass ved hjelp av scene pinner eller klemmer. Slå på strømmen til lyskilden (dette kan også være UV strømkilden, hvis prøven er fluoriserende), et mikroskop (hvis dette er digital), og alle datamaskiner eller kameraer som er koblet til mikroskopet.

3 For prøver som har blitt farget med fargestoffer som Giemsa, Eosin eller Hematoxylin, juster mikroskop kondensator til "lyse-feltet 'innstilling. For prøver som ikke er farget, bør mikroskop settes til "fase-kontrast. '

4 Ser ned okularet, søke etter prøven og bringe det til syne ved å flytte scenen rundt sakte. Bruk laveste forstørrelse objektiv, eller "lav strøm", slik at så mye av hele prøven er synlig. Ta prøven i klart fokus ved å slå de fine eller grove fokus knotter til bildet fra okularet ser skarp og klar.

5 For å endre fra lav til høy effekt, se etter gjeldende forstørrelse på objektivet som brukes. I "lav effekt", kan dette være 1X, 5X, 10X etc, og på høyere makter, kan forstørrelsen være 20X, 40X, 50X, 100X og så videre. Legg merke til om noen av disse målene krever bruk av en spesiell nedsenking medium for å tillate lys å diffract på riktig måte, for eksempel noen formål kreve mikroskop olje, andre krever glycerol eller en vanndråpe. Hvis disse er nødvendig, og deretter fjerne raset og tilsett passende volum av dette raset, direkte på dekkglass over prøven.

6 Returner lysbildet til scenen, skyver målet turret til ønsket høyere makt objektiv og gjenta trinnene ovenfor for å få et klart bilde.

Hva å gjøre med en våt kamera

Hva å gjøre med en våt kamera


Du tar bilder av familien på stranden når det utenkelige skjer: du slippe det digitale kameraet i vannet. Så, hva gjør du for å lagre våt kamera?

Slår den av

Slå av kameraet umiddelbart når du tar den ut av vannet. Ikke sjekk for å se om det fortsatt fungerer; prøver å bruke en våt kamera kan kortslutte deler av elektronikken. Bare skru den av.

Ta ut batteriet

Ta batteriet ut av kameraet umiddelbart. Ta ut batteriet vil tillate deg å sikre at ingen makt blir til kameraet og å fjerne vann som kom i batterirommet.

Tørk It Off

Tørk av kameraet med et håndkle, fjerne alt vannet fra det som du kan se.

Sett den i Rice

Sett kameraet i en plastpose eller annen lufttett beholder dekket i ukokt ris, og deretter la den i beholderen over natten. Risen vil trekke ut fuktighet som kan ha fått i ditt kamera.

Besøk en Repair Shop

Ta med deg kameraet til en kamera verksted i ditt område hvis det fortsatt ikke fungerer etter å ha blitt satt i ris over natten. En verksted kan være i stand til å fikse ødelagte deler av kameraet, slik at det å fungere igjen.

Kåper Tire Maskin Specs

Kåper Tire Maskin Specs


Oppfunnet av Gil Coats i 1947, den Coats dekk skiftende maskiner gjorde kort prosess ut av å endre dekk på felger. Gjennom årene har maskinene utviklet seg fra den opprinnelige design, men den grunnleggende forutsetningen for å være en arbeidsbesparende enheten er fortsatt til stede. Mange modeller av maskinene er tilgjengelig, fra passasjerdekk til tung lastebil og industridekk. En hel serie av maskiner er også dedikert til motorsykkeldekk.

Modell 4050 Senter Post

The Model 4050 Senter Post dekkskift er designet for personbildekk. Det kan godta felgdiameter fra 10 inches til 17 1/2 inches. En adapter vil tillate det å akseptere felger opp til 19 inches bred. Den felgbredde kan være alt fra 1 1/2 inches til 10 1/2 inches. Den maksimale dekkdiameteren det kan godta er 38 inches. Det nødvendige lufttrykk for å drive maskinen er 110 til 175 pounds per square inch trykk.

Modell CHD - 9551

The Model CHD - 9551 dekk veksler er konstruert for industridekk finnes på bygging og landbruksmaskiner. Den maksimale dekkdiameteren det kan godta er 95 inches, med en maksimal bredde på 51 inches. Det kan akseptere felgdiameter på 14 inches til 46 inches. En adapter er tilgjengelig for å utvide dette til 56 inches. Enheten er elektrisk drevet. Strømkrav er 208 til 230 volt AC, med en strømstyrke krav om 22 ampere. De overordnede målene er 112 inches lang med 81 inches bredt med 75 inches høy.

Modell RC-100 motorsykkel dekk Changer

Modell RC-100 er laget spesielt for motorsykkeldekk. Den har en felgdiameter kapasitet på 10 inches til 17 1/2 inches. Den kan håndtere felgbredde fra 1 1/2 til 10 1/2 inches. Den maksimale dekkdiameteren den kan håndtere er 40 inches. Det er en pneumatisk maskin, som krever en lufttilførsel på 110 til 175 pounds per kvadrattomme av luft. Det har også elektriske kontroller, krever en strømkilde på 115 volt AC på 15 ampere. Dette er vanlig husholdningsstrøm, tilgjengelig til enhver stikkontakt.

Hvordan få låsekoden på Meny for å komme opp på en iPod Touch

Hvordan få låsekoden på Meny for å komme opp på en iPod Touch


IPod touch er en elektronisk enhet som er best kjent som en bærbar musikkspiller. Det touch kan du også sjekke e-post, ta bilder, videoer og andre operasjoner du kan utføre på en mobiltelefon med unntak for å gjøre telefonsamtaler. De nyeste iPod-modeller, inkludert berøring, kan du sette en skjermlås kode som hindrer noen i å få tilgang til enheten uten å vite koden. Ifølge produsenten Apple, når låskoden er i bruk, og skjermen er låst, riktig kode kombinasjon må legges inn for å bruke telefonen.

Bruksanvisning

1 Åpne statister menyen på iPod og bla nedover for å trykke på "Screen Lock". Dette åpner menyen Skjermlås.

2 Trykk på skjermen for å velge "Lock" for å sette en låsekode, eller velg "Reset Kombinasjon" for å endre gjeldende låsekode. Etter at du har satt en 4-sifret kode, vil du kunne velge "Slå Screen Lock On" for å aktivere låskoden beskyttelse.

3 Tast inn låsekoden når du ønsker å få tilgang til iPod. Skriv inn koden før du bruker eller slå på enheten.

4 Legg Lås meny Skjerm til iPod-hovedmenyen slik at det er lettere å få tilgang ved å velge "Innstillinger" og deretter "Hovedmeny". Velg "Screen Lock" og sørge for at tilgangen er satt til "på" for å gjøre det vises på hovedmenyen.

Hvordan å gjøre en soft reset på Palm Pixi

The Palm Pixi er en berøringsskjerm mobiltelefon vil et fullt QWERTY-tastatur. Hvis du finner Pixi ikke fungerer som den skal, bør du vurdere myk tilbakestilling av enheten. En myk tilbakestilling blir rett og slett telefonen av og på igjen. Den skiller seg fra en hard reset fordi en hard reset sletter data eller gjenoppretter deler av telefonen til standardinnstillingen. Myk tilbakestilling Pixi kan løse midlertidige problemer.

Bruksanvisning

1 Velg "Programmer" og trykk på "Device Info".

2 Trykk på "Reset Options" -knappen og deretter "Start på nytt." The Palm Pixi vil nå nullstille seg selv.

3 Trykk og hold "Option", "Sym" og "R" -tastene samtidig for en alternativ metode for myk tilbakestilling av Palm Pixi.

Hint

  • Du kan også trykke og holde inne "Power" knappen og skyve volumringebryteren frem og tilbake tre ganger for å myke tilbakestille Palm Pixi.

Slik tester EGR Ventil

En EGR ventil bidrar til å redusere forurensning og gjøre bilen kjøre mer effektivt ved å resirkulere luften fra eksos tilbake inn i motoren. Når en EGR ventil er feil, vil du vite, fordi bilen ikke vil på tomgang (det vil være "grov"). Eller, kan du høre en banke lyd som kommer fra motoren. Dette er lyden av motorens inntak / eksos ventiler treffer stempelhodene - som kan skade dem og forvandle bilen til en svært tung paperweight. Heldigvis kan du teste din EGR ventil i garasjen, oppkjørselen eller på siden av veien.

Bruksanvisning

1 Sett i nødbremsen på, og sette bilen i nøytral hvis kjøretøyet har en manuell girkasse. Hvis kjøretøyet er automatisk, la den i parken, og sette i nødbremsen på.

2 Trekk hetten utløserspaken for å låse opp panseret, og deretter åpne den opp.

3 Slik tester EGR Ventil

Finn EGR ventil. det vil være i forskjellige steder på forskjellige biler, men det er vanligvis plassert på inntaket manifold eller hodet.

4 Finn EGR ventil stempelet. Dette er hva som styrer eksos resirkulasjon.

5 Ha en assistent rev motoren mens du sjekker stempelet bevegelse. Hvis stempelet åpner og lukker (frem og tilbake), så din EGR ventilen fungerer som den skal. Hvis den ikke åpne og lukke, så din EGR ventilen har sviktet eller stempelet stikker. Du må ha den fjernet og renset, eller, hvis det har sviktet, må du få det erstattet.