Tire Bane Krav til staten West Virginia

Tire Bane Krav til staten West Virginia


Tilstanden på dekkene dine er en viktig faktor i hvor godt bilen ritt, og dekk med utilstrekkelig slitebanen kan føre til alvorlige ulykker, spesielt på våte veier. Heldigvis trenger du ikke å være en mekaniker til å holde orden på tilstanden på dekkene dine.

Hvorfor det Matters

Jo dypere slitebanen er på dekk, jo mer friksjon de har mot veien. Dette er spesielt viktig når veien er våt. Friksjon er nødvendig for å stoppe på riktig måte, for å manøvrere rundt hjørner og kurver, og å holde fra vannplaning.

State Law

The West Virginia State Kode spesifiserer ikke minst dekkbanen kravet.

andre stater

Ved utgangen av 2007, West Virginia var en av seks stater som ikke hadde noen mønster kravet. Førtito statene pålagt dekkbanen for å være minst 2/32 tommer dyp, mens to oppgir bare 1/32 tomme.

Hvordan sjekke metode A

Mange dekk har barer som kjører på tvers av deres bredde, under gummien. Du kan bare se dem når dekket er slitt ned til 2/32 av en tomme. Når de er synlige, endre dekkene.

Hvordan sjekke, Metode B

Hold deg en krone inn i sporet på dekk, med Lincolns hode kommer først. Hvis du kan se på toppen av hodet, er slitebanen for lavt og du bør bytte dekk.