Slik fjerner overscan på en Panasonic plasma

Overscan funksjonen på en TV avlinger kantene av bildet og zoomer den resterende del av bildet for å passe på skjermen. Det er en leftover fra tiden med katodestrålerør TV. Siden CRT-TV ikke kunne vise kantene av et bilde på riktig måte, produsentene dekket kantene av røret. Scan kan tjene en hensikt for TV-sendinger, siden enkelte nettverk overføre søppel data for den delen av bildet som ikke er synlig på en CRT-TV. Problemet er det også gjelder for andre videokilder som ikke har det problemet, for eksempel HD-filmer og spill.

Bruksanvisning

1 Trykk på "MENU" -knappen på fjernkontrollen for å få frem hovedmenyen.

2 Bla ned til "Setup" og trykk på "OK" -knappen.

3 Bla ned til den andre skjermen og marker "Picture Scan."

4 Trykk på høyre eller venstre pil for å endre innstillingen til "Off" og trykk "OK".

5 Trykk på "EXIT" for å lukke menyen.