Hvordan koble opp en satellitt og en DVD

Satelitt-mottakere er enheter som satellitt-leverandører som oppvask nettverk og DirecTV bruker for å stille inn et satellittsignal, og bringer det signalet til TVen. Mange satellitt-mottakere er utstyrt med video og audio innganger som du kan bruke til å koble komponent enheter som videospillere, DVD-spillere og spillkonsoller uten å ta opp noen av video og lyd tilkoblinger på TVen.

Bruksanvisning

1 Se på baksiden av DVD-spilleren og satellittmottakeren til å undersøke hva som video og lyd tilkoblingsmuligheter er tilgjengelige for deg. Kontroller at både DVD-spiller og satellitt-mottaker har de samme tilkoblingstyper og kjøpe tilsvarende kabel eller kabler hvis du ikke eier dem allerede.

2 Koble den ene enden av audio og video forbindelseskabler til utgangsportene på DVD-spilleren.

3 Fest den andre enden av video- og audiokabel eller kabler inn i den riktige video og lydinngangen på satellittmottakeren.

4 Konfigurer satellittmottakeren til å bruke video og lyd inn ved hjelp av valgknappen. Denne knappen er plassert på fjernkontrollen at parabolleverandøren ga deg å bruke med mottakeren eller på mottakeren selv (eller begge). Det er vanligvis merket "Input", "Source" eller "TV / Video." Trykk den ned til du ser et bilde fra DVD-spilleren gjennom satellittmottaker.