Hvordan bruke AC Gauges Ved lading en Auto Air Conditioning System

Når klimaanlegget i bilen din ikke gir kjølig luft, kan kjøle nivået for kjølesystemet være lav. Kontroller trykknivå for lavtrykkssiden og høytrykkssiden av luftkondisjoneringssystem. Når du legger kjøle til klimaanlegget, kan du bruke en tjeneste slange som har en vedlagt måler.

Bruksanvisning

1 Fest den røde høytrykksslangen til høytrykksiden av klimaanlegg måler. Snu enden av slangen med klokken til den er stram på måleren.

2 Fest den blå lavtrykksslangen til lavtrykksiden av klimaanlegg måleren. Snu enden av slangen med klokken til den er stram.

3 Snu høytrykks montering på klimaanlegget mot klokken. Ta av lokket og sett det til side. Fest den andre enden av den røde høytrykkslange til koplingen. Snu enden av slangen med klokken til den er stram.

4 Snu lavtrykks montering på klimaanlegget mot klokken. Ta av lokket og sett det til side. Feste den andre enden av slangen til den blå lavtrykks montering. Snu enden av slangen med klokken til den er stram.

5 Åpne ventilen på kan av kjølemediet og lese tallene på måleinstrumentene. Målerne viser pounds per kvadrattomme eller PSI.

Hint

  • Den lave side klimaanlegg måleren kalles en forbindelse måler.
  • Se i spesifikasjonene for bilen din for normal PSI område for klimaanlegget.
  • Informasjon om PSI kan bli funnet i en reparasjonshåndbok for bilen din.