Stasjonær telefon Volumproblemer

En stasjonær telefon system inneholder et håndsett og en basestasjon som er koblet sammen med en krøllete ledningen. Når enheten er satt opp og i bruk, kan du oppleve problemer med volumkontroll.

Handset Cord

Hvis du ikke hører noe gjennom telefonhøyttaleren, kan telefonrørledningen bli kompromittert. Trekk ut ledningen fra håndsettet og basen ved å skyve klaffen i og trekke i ledningen bort av plastspiss. Undersøk strømledningen for skader, for eksempel tårer eller frynser. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes.

Telefonledning

Snu base over eller demontere den fra veggen, hvis det er montert. Trekk ut telefonledningen fra enheten og fra veggkontakten. Undersøk strømledningen for skader, og koble begge ender godt tilbake i veggkontakten og telefon basen.

Volum

Skyv opp på "Volume" -tasten på kanten av telefonen for å øke volumet. Volumet kan ha blitt senket helt etter ulykken. Trykk på "Mute" tasten på telefonens tastatur for å fjerne mute funksjon.