Panasonic RR-US360 Instruksjoner

Panasonic RR-US360 digital diktafon er et nyttig enhet for studenter og arbeidere som trenger å ta opp forelesninger eller andre møter for senere gjennomgang. Sette opp Panasonic RR-US360 tar bare noen få minutter, hvoretter spilleren er klar for bruk. Derfra kan du ta opp lyd, spille den tilbake og senere slette den for å skape plass til flere innspillinger. Du vil unngå problemer bruker videospilleren ved å lære instruksjonene før første gangs bruk.

Bruksanvisning

Setup

1 Åpne batteridekselet på baksiden av Panasonic RR-US360 ved å skyve det nedover og deretter løfte opp. Sett inn to AAA-batterier i batterirommet. Den positive enden av venstre batteriet vender mot toppen av spilleren og den positive enden av høyre batteriet vender bunnen av opptakeren. Lukk batteridekselet når du har installert batteriene ved å trykke ned og skyve det mot toppen av opptakeren til det klikker.

2 Trykk på "Hold" bryteren på baksiden av spilleren nedover for å låse opp enheten. Når "Hold" bryteren er i stilling, er knappene på spilleren er ubrukelig.

3 Still inn dato og klokkeslett på opptakeren. For å stille inn dato og klokkeslett, trykk og hold "Folder / Meny" knappen til "fornuft" blinker på skjermen. Trykk på ">> |" knappen til "Year" vises på skjermen, og trykk deretter ">". Bruk "| <<" eller ">> |" knappene for å stille inn året, og trykk deretter på ">" for å gå videre til måned og dag innstillinger. Fortsett med denne metoden for å stille klokken display (12-timers eller 24-timers klokke) og tid. Du vil gå ut av dato og tidsinnstilling funksjon når du trykker på ">" etter innstilling av klokkeslett.

Innspilling

4 Flytt opptaksmodusbryteren på venstre side av spilleren for å "møte" eller "diktat." I "Møte" -modus, kan du justere opptakskvalitet og mikrofonfølsomhet. I "Diktat" -modus, er begge innstillingene forhåndsinnstilt for høykvalitets opptak.

5 Trykk på "Folder / Meny" -knappen for å velge hvilken mappe du vil spille inn når du bruker "Meeting" modus. Alternativene mappen er "A", "B", "C" eller "D." Mappen endres hver gang du trykker på knappen. I "Diktat" -modus, blir opptaket automatisk lagret til "Diktat" -mappen.

6 Trykk på "Rec Mode" -knappen for å velge opptakskvalitet når du bruker "Møte" modus. Alternativene er "HQ" for høy kvalitet; "FQ" for fine kvalitet; og "SP" for standard spill. Kvaliteten modus endres hver gang du trykker på knappen.

7 Velg mikrofonfølsomheten ved å trykke og holde inne "Folder / Meny" knappen til "fornuft" vises på skjermen. Trykk på ">" for å gå inn mikrofonfølsomheten alternativer. Veksle mellom "HI" og "LO" med "| <<" eller ">> |" knappene og trykk ">" for å bekrefte valget. Bruk "HI" innstillingen hvis kilden av opptaket er på avstand, og "LO" hvis kilden er nær opptakeren.

8 Start opptaket ved å trykke på "Rec / Stopp" -knappen, og stoppe opptaket ved å trykke på den samme knappen.

Avspilling og Slette

9 Flytt modusbryteren innspillingen til "møte" eller "Diktat", avhengig av hvordan du opp lyden, og trykk på "Folder / Meny" -knappen for å velge riktig mappe når du bruker "Meeting" modus.

10 Trykk på "| <<" eller ">> |" knappene for å velge antall opptaksfilen du ønsker å spille eller slette.

11 Spill innspillingen ved å trykke på ">" -knappen. Du kan justere volumet ved å trykke på "Vol +" eller "Vol -" knappene på venstre side av spilleren.

12 Slett det valgte opptaket ved å trykke på "Slett" -knappen to ganger. Du kan slette alle opptakene i en mappe ved å trykke på "Slett" -knappen, trykke "| <<" eller ">> |" til "All" vises på skjermen, og deretter trykke på "Slett" en gang til.