LED Big Basics Skjerm

LED Big Basics Skjerm


LED står for "light emitting diode". En diode er en enveis halvledere, slik at elektroner å passere i en retning, men ikke i den andre. LED-teknologien har utviklet seg gjennom årene, og er nå brukt i store videoskjermer på flere måter.

Historie

LED-teknologien først ble kjent i 1960, men det var ikke før på 1980-tallet og 1990-tallet at det fanget oppmerksomheten til video ingeniører. Moderne LED har en levetid på flere titalls eller hundrevis av tusenvis av timer.

Teknologi

LED kan brukes kun som en lyskilde, i kombinasjon med andre skjermteknologier, slik som flytende krystall display (LCD). Teknologien kan imidlertid brukes til å lage de enkelte bildeelementer eller "bildeelementer" i en skjerm i seg selv.

fordeler

LED avgir lys, så store skjermer som bruker LED-teknologi alene er vanligvis lysere enn de som bruker andre teknologier. LED kjøre på en lav temperatur, reagere raskt for å bli slått av og på og ikke miste farge hvis elektrisk strøm faller. LED bruker også mindre strøm enn andre store skjermteknologier.