Hvordan Wire en Startmotoren Start-Stop Switch

Startmotorer brukes til å starte forbrenningsmotorer. Disse motorene er svært kraftig og krever mye strøm for å fungere effektivt. Styring av disse motorene er viktig. Hvis motoren er aktivert for lenge, vil motoren bryte tannhjul på motoren. Startmotorer krever et mellom bryteren slik at hovedbryteren er bare aktivert når mellom bryteren trykkes.

Bruksanvisning

1 Finn batteriet teminal på bryteren. Koble at terminal til start batteriets positive terminal med en rød tråd. Finn forrett eller relé terminal på bryteren.

2 Koble en rød ledning fra starteren terminalen på bryteren til start kontroll relé batteri terminal. Finn bakken terminalen på starteren kontroll relé. Bruk en sort ledning til å koble denne kontakten til jord eller den negative polen på batteriet. Dette forutsetter at starteren kontroll relé har allerede blitt koblet til batteriet og starteren.

3 Vri startbryteren til startposisjonen og starteren skal begynne å dreie motoren. Kjør aldri en startpakke uten belastning. Den kan bli ødelagt av sin egen kraft.