Hvordan stille klokken på en JVC bilradio

Mange biler kommer med en JVC bilradioen. De fleste modeller vil tillate deg å lytte til CDer samt radiostasjoner mens du cruiser rundt i bilen. JVC bilradioen har også et digitalt display som viser informasjon om musikken du hører på, samt en digital klokke. Denne klokken, men kan gå av hvis du tar ut batteriet, endre tidssoner eller angi sommertid. Prosessen med å stille klokken på bilradioen er en enkel en som bare tar noen få sekunder å fullføre.

Bruksanvisning

1 Hold nede "Sel" knappen på forsiden av din JVC bilradioen i flere sekunder til displayet skifter til en meny.

2 Trykk på "venstre" eller "høyre" søk-knappen når menyvalg. Fortsett å trykke på en av disse knappene til du bla gjennom til et alternativ som leser "Clock H."

3 Drei kontrollhjulet som du bruker til å justere volumet på bilradioen. vises gjeldende tid på døgnet, og som du vri på rattet, vil timetallet endres. Juster den til riktig time og vente noen sekunder for menyen for å gå tilbake til "Clock H" alternativet.

4 Bruk "Right" -knappen for å gå til neste alternativ på menyen, som vil være "Clock M." Denne menyen lar deg justere minutter på klokken. Bruk kontrollhjulet for å justere antall til den når den riktige minutter. Vent noen sekunder, og menyen vil komme tilbake til innstillingen "Klokke M".

5 Trykk på "Sel" -knappen for å fullføre innstillingen klokken. Menyen vil forsvinne, og displayet går tilbake til der den var tidligere.

Hint

  • Ikke forsøk å stille klokken på JVC bilradioen mens du kjører. Gjør dette bare når bilen er parkert på et trygt sted.