Hvordan slette objekter i andre mapper på en iPod Touch

IPod touch som kjører iOS 4.0 og senere har muligheten til å opprette mapper for dine applikasjoner. Disse mappene vil vises på enhetens startskjermen og bidra til organisasjonen ikonene som brukes for å åpne de enkelte programmene. Når du oppretter en ny mappe, vil iPod touch tilordne et navn til mappe basert på type programmer som inngår i mappen. "Annet" er navnet brukt på programmer som ikke passer inn i bestemte mappenavn som spill, verktøy og nyheter. Du kan slette ikoner og tilhørende applikasjoner direkte fra disse "andre" mapper på iPod touch.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Annet" mappe som inneholder et program som du ønsker å slette fra din iPod touch. Mappen vil automatisk åpne og vise ikonene for de enkelte programmene.

2 Trykk og hold på ikonet som tilsvarer til programmet du vil slette.

3 Slipp ikonet når det begynner å riste.

4 Trykk på "x" som ligger til venstre for ikonet du vil slette.

5 Trykk på "Bekreft" for å bekrefte at du ønsker å slette ikonet og programmet fra "Annet" mappen og fra iPod touch.