Hvordan sjekker jeg det Ohms på en forsterker med et multimeter?

Hvordan sjekker jeg det Ohms på en forsterker med et multimeter?


Motstand, i elektriske kretser, er muligheten for en komponent for å motsette seg en elektrisk strøm. Resistance er nødvendig for å holde strøm fra overbelastning kretsen. Dette oppnås ved å installere en enkelt motstand eller et sett av motstander satt opp i en serie. Motstand måles i ohm. Gitar forsterkere typisk ha rangeringer av 4, 8 eller 16 ohm, avhengig av størrelsen på forsterkeren. Motstanden av amp krets kan fastsettes med et verktøy som kalles et digitalt multimeter.

Bruksanvisning

1 Sett de negative og positive test sonder i de tilsvarende kontaktene på utsiden av multimeter som skal brukes for testen.

2 Starte opp den digitale multimeter.

3 Slå multimeter innstilling bryteren til Ohms skala ved å dreie velgerknappen.

4 Vend amp rundt med ryggen viser og plassere målerens negativ test ledelsen mot en høyttaler terminal og plassere målerens positive testledningen på den andre høyttalerterminalen. Den ohm verdien vil bli reflektert på skjermen på apparatet.