Hvordan programmere Totes Jumbo Universal Remote

Du kan finne en rekke tredjepartsleverandører for universelle fjernkontroller. Men Jumbo Universal Remote ved Totes er unik på grunn av sin ekstra store knapper. Størrelsen på knappene kan hjelpe folk med dårlig syn, eller til og med de med større fingre. Før du bruker Jumbo fjernkontrollen, må du programmere den til å styre forskjellige elektroniske enheter.

Bruksanvisning

1 Finn merkevaren og enhetskoden for enheten du prøver å programmere på baksiden av bruksanvisningen. Se "Ressurser" for en link til manualen.

2 Slå på enheten du ønsker å styre.

3 Trykk og hold "Code Search" -knappen på Totes fjernkontrollen til den røde indikatorlampen lyser. Denne knappen er i øvre venstre hjørne av fjernkontrollen. Den røde indikatorlampen er plassert rett til høyre for "Code Search" -knappen.

4 Skriv inn den tresifrede koden du så opp i trinn 1. Den røde indikatoren slår seg av etter at du har lagt inn riktig kode.

5 Trykk på "Channel Up" -knappen, og enheten skal svare. Du har nå programmert Totes fjernkontroll. Du kan gjenta prosessen til å styre andre enheter også.