Hvordan legge til olje til luftverktøy

Kondens oppstår som en luftkompressor komprimerer luft. Varmluft fjerne noen av kondensasjonsproduktet, men kondens vil fortsatt reise opp i luften verktøyet er koblet til luftkompressoren. Når kondensasjonen når luftverktøyet, det meste av fuktigheten kommer ut av verktøyet gjennom utløpet. Noen av fuktighet legger seg rundt gummi o-ringer som holdes inne i luft verktøyet. Fuktighets danner slam inne i luft verktøyet. Spesielt formulert luftverktøyolje smører o-ringer og fjerner slam fra verktøyet. Ikke bruk olje som ikke staten for luft verktøy bruk.

Bruksanvisning

1 Slå luften verktøyet opp ned med luft montering vendt mot deg.

2 Fyller luften montering som kobler verktøyet til luftledningen med luftverktøyolje. Trykk på avtrekkeren av luften verktøy for å la oljen inn i verktøyet.

3 Koble luftslangen til luftverktøy.

4 Rett utløpet av luft verktøyet bort fra deg og mot bakken.

5 Trykk på avtrekkeren av luftverktøy. At luften verktøy til å kjøre til det ikke mer olje slipper ut fra luften verktøyutløpet.

6 Legg til ekstra olje til luft verktøyet før hver bruk for å holde luften verktøyet fra tilstopping av slam.