Hvordan kan jeg programmere en Keyless Remote for 1998 Mazda Millennia?

1998 Mazda Millenia kom standard med nøkkelfri adgang, i motsetning til noen av Mazdas lavere nivå biler, som for eksempel Mazda Protege. Hvis du trenger å programmere en ny fjernkontroll til Millenia, kan du gjøre det uten å ta bilen til din Mazda-forhandler. Programmeringssekvensen tar mellom fem og 10 minutter. Du kan ikke programmere en ikke-fabrikken fjernkontroll til Millenia. Vær sikker på at fjernkontrollen du programmerer er spesielt designet for Millenia.

Bruksanvisning

1 Sett deg ned i din Millenia driver-side sete, ta nøkkelen ut av tenningen og lukke dørene.

2 Åpne døren til førersiden. Sett nøkkelen i tenningen sporet og vri den til "On". Vri nøkkelen til "Off" og fjerne den.

3 Sett nøkkelen i tenningen sporet og vri den til "On" og deretter "Off", og deretter fjerne den. Gjenta denne sekvensen en gang (for totalt tre ganger, inkludert trinn 2).

4 Lukk og åpne førersidedøren tre ganger. Lytt etter bilen til kiming. Dette forteller deg at du har lagt inn programmeringsmodus. Hvis du ikke hører ringeklokken, vent ett minutt og starte på nytt.

5 Trykk på en knapp på fjernkontrollen to ganger for å programmere den. Lytt til bilen klokkespill, som lar deg vite fjernkontrollen er programmert. Vent omtrent 15 sekunder. Du får høre fire klokkespill på rad. Dette gjør at du vet sekvensen er fullført.