Hvordan hente KM Fra en Instrument Cluster av en 2005 Ford F-150

Som bil og lastebil design har utviklet seg gjennom årene, mange av de analoge og mekaniske instrumenter tidligere funnet på instrumentpanelet har blitt erstattet av digitale skjermer. 2005 Ford F-150 er et godt eksempel på dette. Den mekaniske kilometertelleren funnet på eldre F-150 modeller har blitt erstattet av en digital "Mini Message Center." Det tar bare et øyeblikk å hente informasjon om det totale antall miles av din Ford F-150.

Bruksanvisning

1 Sett tenningsnøkkelen i tenningsbryteren.

2 Drei nøkkelen til "On" posisjon. Den digitale "Mini Message Center" vises i nedre høyre hjørne av instrumentpanelet.

3 Observere den nederste raden av informasjon. En rekke vil bli vist. Dette nummeret er bilens totale kjørelengde.

4 Spill informasjonen ved hjelp av papir og blyant.

5 Sett tenningsnøkkelen til "Off" posisjon. Ta det ut av tenningslåsen og ut av bilen.