Hvordan gjøre Talekontroll på en HTC Wildfire

Med HTC Wildfire Voice Search-funksjonen er aktivert, kan du snakke inn søkeordet eller kommandoen inn i mikrofonen for å utføre en hands-free-søk. Du får Googles søkeresultater når du søker etter et ord eller uttrykk, men du kan også få veibeskrivelse ved prefacing ditt søk med ordene "Naviger til", og da blir du bedt om å aktivere posisjonstjenester på Wildfire hvis tjenestene ikke allerede aktivert. Google Maps lanserer deretter å gi deg et utvalg av ruter til din destinasjon.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Programmer" -ikonet på startskjermen for å åpne menyen Programmer.

2 Trykk på "Voice Search" -ikonet i Programmer-skjermen for å starte talesøkprogrammet. Speak Now rask åpnes.

3 Snakk inn et søkeord i telefonens mikrofon, eller si "Naviger til", etterfulgt av et sted. For eksempel si "Naviger til Starbucks" for å få veibeskrivelse til nærmeste Starbucks butikken. Dialogboksen Stedstjenester åpnes for å slå tjenesten på, hvis det er nødvendig. Trykk "OK" for å aktivere Stedstjenester. En søkeresultatlisten returneres.

4 Trykk på ønsket oppføring for å navigere til den angitte nettsiden eller vise ruten din i Google Maps.

Hint

  • Hvis kommandoen ikke er forstått, en advarsel vises i dialogboksen. Trykk på "Speak Again" å si kommandoen på nytt.