Hvordan få bilens stereoanlegg Louder

Hvordan få bilens stereoanlegg Louder


Et felles mål for bilstereoentusiaster er en høyere stereo. Det er flere måter å legge volum til systemet ditt, bare begrenset av budsjettet for prosjektet. En måte er å bytte fabrikken stereo for en ettermarkedet enhet. Velg en stereo med større utgangssignal enn fabrikken stereo i bilen. Du kan legge til en forsterker, øker signalet fra stereoanlegget. Installere høyere kvalitet høyttalere vil gi mer volum også. Ettermarkedet høyttalerne bruker materialer og ledningsnett konfigurasjoner som tillater dem å håndtere sterkere signaler fra en forsterket stereo.

Bruksanvisning

Legg forsterker og New Stereo

1 Koble den negative batterikabelen fra bilens negative batteripolen. Bruk en skiftenøkkel eller tang for å løsne bolten på kabelens klemmen og flytte kabelen bort fra batteriet.

2 Koble ring terminal fra ledningene kit til den positive ledningen. Fjern sikringen fra sikringsholderen og koble til strømkabelen.

3 Før strømkabelen gjennom brannmuren av kjøretøyet inn på innsiden av hytta.

4 Fjern stereo fra kaien og koble ledningene fra baksiden av enheten. Koble ledningene til ledningsnettet adapter og koble adapteren fører til ny stereo.

5 Plugg patch-kabler fra forsterkeren kit i ledningsnettet adapter fører.

6 Mate patch kabler gjennom stereo dock og ned til gulvet i bilen.

7 Installer stereo inn i stereo montering dock. Rådfør deg med bilens reparasjonshåndbok for presise prosedyrer på stereo fjerning og installasjon.

8 Før patchkabler og strømkabelen til plasseringen av forsterkeren. Plugg strømkabelen inn i forsterkeren og koble til patchkabler til de riktige uttak på forsterkeren.

9 Koble jordledningen (amp ledninger kit) fra forsterkeren til en bolt eller skrue nær plasseringen av forsterkeren.

Installer nye høyttalere

10 Fjern høyttalerne fra sine fester i dørpanelene og bakre dekk på bilen. Rådfør deg med bilens reparasjonshåndbok for prosedyrer om tilgang høyttalerne.

11 Koble høyttalerkablene fra lager høyttalerne og koble dem til høyttaler sele ledningsnett. Koble høyttaleren ledningsnettet inn i de nye høyttalerne.

12 Koble høyttaler ledningene fra den nylig installerte forsterker til nye høyttalere. Plugg ledninger inn høyttaler seletøy av den nylig installerte høyttalerne.

1. 3 Bytt ut de nye høyttalerne i høyttalerfestene i dørpanelene og bakre dekk.

14 Bytt ut jordingskabelen til den negative batteriledningen innlegg. Stram kabelens klemmen rundt innlegget med skiftenøkkel. Plassere sikringen i sikringsholderen i ringen terminal.

Hint

  • Sørg for at utgangen av forsterkeren er innenfor området som kan håndteres av de nye høyttalerne. Sørg for å legge til pre-amp utgang av den nye stereo med utgangen av forsterkeren for å få en nøyaktig vurdering for din høyttaler beskyttelse. Utgangs nivåer av stereo og forsterkeren kan bli funnet i håndbøkene som fulgte med begge deler. Kontakte butikken der du kjøpte komponentene eller produsentene av komponentene direkte hvis du er uten de nødvendige manualer.