Hvordan bruke PocketScan Plus CP9410

Den PocketScan Plus CP9410 er et on-board diagnosesystem verktøy som brukes av mekanikk og bilindustrien entusiaster. Dette verktøyet kobles til bilens Data Link Senter (DLC) og leser datamaskinen som styrer vitale systemer som motor og elektriske system. Når bilens check engine lyset kommer på, kan du plugge PocketScan Plus CP9410 inn i DLC og skanneren vil returnere en rekke feilkoder som kan brukes til å diagnostisere og løse problemet.

Bruksanvisning

1 Få tilgang til bilens Data Link Connector (DLC). Det vanligvis kan finnes under dashbordet på førersiden av bilen.

2 Slå tenningen på bilen til "ON" posisjon ved hjelp av bilnøkkelen. Men motoren ikke trenger å være i gang.

3 Sett OBDII kontakten inn i DLC. Skjermen på PocketScan burde si "Lese" som verktøy sender og mottar data fra bilens datamaskin. Når kommunikasjonen er fullført, et "oversiktsbilde" som viser antall diagnosekoder som blir funnet, vises.

4 Trykk på "READ / Scroll ned" -tasten eller "ERASE / rulling opp" for å lese kodene.

5 Åpne nettleseren og gå til Actron "Check Engine lys Help Center" for koden definisjoner. Den PocketScan Plus CP9410 brukerhåndboken inneholder en liste over de vanligste kodene.