Hvor å låse opp rattstammen i en 1995 Geo Prizm

1995 Geo Prizm har en rattlås som hindrer potensielle tyver fra å dreie tenningsbryteren eller rattet. Denne sikkerhetsfunksjonen ble tatt med for å avskrekke kriminelle i å stjele bilen som bare den riktige låse opp prosedyren vil tillate føreren å betjene tenningsbryteren og ratt. Rattstammen Låsen hindrer bare tyver fra å operere på kjøretøyet som eiere kan låse opp anti-tyveri system.

Bruksanvisning

1 Sett tenningsnøkkelen i tenningsbryteren på høyre side av rattstammen.

2 Drei rattet til venstre eller høyre mens du vrir tenningsnøkkelen til "ACC" posisjon, for å drive noen av de elektriske systemene i bilen din, eller "Start" for å slå over motoren. Rattet vil bare flytte litt når tenningsnøkkelen er i "ACC" eller "Start" posisjoner.

3 Kontroller at tenningsnøkkelen er satt helt inn i tenningsbryteren og slå nøkkelen hardt, mens du beveger rattet til venstre og høyre, dersom tenningsnøkkelen sitter fast i "Lock" posisjon.

4 Lås rattstammen ved å trykke på tenningslåsen mens du vrir nøkkelen til "Lock" posisjon.

Hint

  • Ikke bruk tang eller andre verktøy for å prøve og slå av tenningen når den sitter fast i "Lock" posisjon.