Hva skaden er forårsaket fra å sette sukker i Diesel Fuel?

Å sette sukker i et dieselbrennstoff, kan ikke forårsake noen skade fordi det ikke oppløses i brennstoffet. I stedet vil sukkeret synke og slå seg ned til bunnen av en beholder, i henhold til I-CAR nettside. Sukker kan påvirke drivstoffiltre.

fuel Filter

Drivstoff filtre er konstruert for å hindre forurensninger fra å nå en bilmotor. Dersom kjøretøyet er startet opp, kan noe sukker i bensintanken tette filtre og kanskje drivstoffpumpe og injektorer, hindrer motoren i å fungere.

Hærverk

Vandaler noen ganger satt sukker i bilens bensintank tro at det vil slå inn slam inne i motoren. Dette skjer ikke, men for å sjekke for forurensning i drivstoff, en mekaniker inspiserer typisk filtrene eller kobler drivstoffledning, pumper en prøve av drivstoffet i en klar glassbeholder og undersøker den etter at den legger seg.

Rengjøring av tank

Drivstofftanken og drivstoffledningen må rengjøres ut og koblet filtre erstattes dersom de blir tilstoppet med sukker. Brennstoffinjektor rengjøringsmidler kan brukes for motorer med et injeksjonssystem.