Dish 500 Installasjon

Dish Network Dish 500 satellittantenne er en av de tidligere modellene som brukes av oppvask-nettverket som mottar kringkastingssignaler fra mer enn én satellitt om gangen. Kombinasjonen av kringkastingssignaler ga oppvask 500 abonnenten å fange opp ca 500 kanaler for visning, derav navnet Dish 500.

Bruksanvisning

1 Skru de fire deler av metall eller tre skruer i skruehull i bunnen av masten pol på den valgte monteringsstedet. Monteringsstedet må ha en fri utsikt over den sørlige himmelen.

2 Plasser hovedrett antenneenheten på toppen av masten; innretting av åpningen i masten klemmen på baksiden av anordningen med toppen av masten pol.

3 Trykk forsamlingen forsiktig ned; stram skruen på masten klemme til å feste enheten til masten pol.

4 Plugg RG-6 koaksialkabel til "Cable" port i bunnen av hovedenheten. Plugg den andre enden av kabelen inn i "Antenna" port på baksiden av satellittmottakeren.