Tegn på en dårlig clutch master sylinder

Tegn på en dårlig clutch master sylinder


Hoved clutch sylinder er en komponent i et kjøretøy med en manuell girkasse. Den er ansvarlig for å generere den mengde av hydraulisk trykk som er nødvendig for koplingen skal virke. Clutchpedalen er koblet til master clutch sylinder, og er avhengig av sylinderen for å kutte strømmen av kraft fra motoren til overføring når sjåføren skyver på pedalen. Dersom hovedclutchsylinderen går dårlig, kan kjøretøyet oppviser en rekke symptomer.

stuck Pedal

Når en master clutch sylinder går dårlig, vil clutchpedalen falle til gulvet når den trykkes, og vil ikke reise seg igjen. Når dette skjer, vil sjåføren ikke kunne flytte bilen inn i noen gear. Kjøretøyet vil ikke bli drevet inntil hovedclutchsylinderen er skiftet ut.

Hard Shifting

Når en master clutch sylinder går dårlig, men ikke helt mislykkes, vil det resultere i svært vanskelig skiftende mens du kjører. Trådd inn clutchpedalen kan bli vanskelig, og får bilen til skikkelig skifte gir vil være vanskelig. Clutchen kan begynne å skli.

Low Fluid

Hyppige lave nivåer av bremsevæske er en indikasjon på at master clutch sylinder er dårlig eller er sviktende og vil gå dårlig snart. Dette er ofte på grunn av en lekkasje, men kan også skyldes fysisk skade, for eksempel et hull eller sprekk. Fluidet kan være til stede på bakken. Hvis bilen er vanligvis parkert over et absorberende stoff, slik som tørr grunn, kan du ikke legge merke til den lekkende væske. Hvis du mistenker at hovedsylinderen er dårlig eller går dårlig, regelmessig overvåke væskenivåer. Hvis væskenivået avtar raskt i løpet av 48 timer, er sylinderen dårlig.

Reservoir Backup

Dersom hovedclutchsylinderen på et kjøretøy har gått dårlig, vil det føre væsken til å stige i reservoaret når clutchen er trykket. For å teste dette, se reservoaret mens en annen person presser clutchpedalen. Hvis væskenivået stiger i reservoaret når pedalen trykkes ned og senkes når pedalen slippes, vil hovedclutchsylinderen må skiftes ut.