Slik tester signalstyrken på TV Air Antenner

Slik tester signalstyrken på TV Air Antenner


Riktig TV-antenne plassering er nødvendig for å ha en best mulig seeropplevelse når kabel eller satellitt-TV er ikke et alternativ for ditt hjem eller bedrift. En av de beste investeringene du kan gjøre for å sikre bildekvaliteten er et felt meter, brukes til å teste signalstyrken. Selv om litt dyrt, denne enheten bestemmer nøyaktig den beste høyde og plassering for antennen som leverer signalet til TVen, og er relativt enkelt å bruke.

Bruksanvisning

Det hele skjer på taket

1 Slik tester signalstyrken på TV Air Antenner

Ta en liten TV med deg når du klatre til toppen av taket ditt.

Iført solide sko og bærer en liten, batteridrevet TV, klatre opp på taket.

2 Sett TV på et sted som du kan se på bildet, og slå den på. Feste den ene enden av overføringsledningen til antennen reseptoren, og den andre til inngangen på feltet meter. 3 Slik tester signalstyrken på TV Air Antenner

Den høyeste måleravlesning skal resultere i det klareste bildet.

Rett antennen mot senderen tårnet fra lokale stasjoner. Sakte snu antennen, ser måleren og TV som du gjør. Når både måleren er på sitt høyeste lesing og TV viser et klart bilde, har du funnet den beste signalstyrken for din plassering.

Hint

  • Hvert felt meter har sitt eget sett med klare instrukser, selv om disse er de grunnleggende trinnene de alle følge. Sørg for å lese produsentens anvisninger nøye.
  • Du kan hoppe bruker TV på taket, stole utelukkende på måleren måling, men har bildet tilgjengelig vil sikre at du får de beste resultatene.
  • Aldri klatre et tak uten en annen person til stede.