Slik leser du en Check Engine Light på en Honda Accord

Mens de fleste biler innført et integrert diagnosesystem på sine kjøretøy som en "OBD I" system, Honda introduserte "OBD 0" som sitt første diagnostiske system. Personer som ikke er kjent med Hondas datasystemer kan forveksles med den mye mer vanlig "OBD I" system. Når Honda opplever problemer, er det viktig å vite hvilken type diagnostisk system Honda Accord bruker. Avtalen fra begynnelsen av 1990, for eksempel, brukte en "OBD 0" system, mens nyere modell-avtalen benyttes enten en "OBD I" eller "OBD II" system. Denne diagnosesystem vil avgjøre hva diagnostisk scan verktøy du trenger, men selve prosessen for å lese check-engine lyset vil være den samme uavhengig av datamaskinen.

Bruksanvisning

1 Finn OBD porten til venstre for hovedsikringen panel. OBD scan porten vil være en liten plugg for eldre modell-avtalen. For OBD I eller OBD II-systemene, vil inngangs være en større rektangulær port.

2 Plugg OBD scan verktøyet inn i OBD porten og slå skanning verktøyet på. Deretter slår du på tenningen til "II" posisjon.

3 Vent til skanningen verktøy for å lese "OK" på skjermen.

4 Koble skanneverktøyet og slå av tenningen.

5 Trykk "Meny" på skanneverktøyet og bla gjennom menyen til du kommer til "Lagrede Codes". Dette vil liste opp alle kodene for Accord. Referanse din modell år Accord serviceveiledning for å oversette kodene.