Slik Lavere Sound på Motorola Tundra

Motorola Tundra er en flip-stil telefon. Volumkontrollene er på utsiden av telefonen, som gir tilgang til å endre volumet med flip telefonen åpen eller lukket. Den samlede effekten av volumknappene varierer avhengig av plasseringen av flip cover, men du kan endre voluminnstillingene i minutter.

Bruksanvisning

1 Finn volumknappene på venstre side av telefonen kroppen.

2 Trykk på lavere volum-knappen for å skru volumet ned. Samtalen volum og høyttalervolumet reduseres når du trykker den nederste knappen med flip telefonen åpen.

3 Endre ringetonen eller stille inn ringetoneprofilen til "Silent" med lavere volumknappen. Trykk på knappen flere ganger med flip telefonen lukket for å endre ringeprofil. Se den ytre skjermen på telefonen for å se gjeldende volum profil.