Slik lader subwoofer Kondensatorer

Bil lydkondensatorer brukes ofte i subwooferen systemer for å regulere flyten av strøm til den forsterker som driver sub. Kondensatorene er frittstående enheter som er koblet til strømlinje som fører til forsterkeren. De slipper små pakker med makt til forsterkeren når etterspørselen er høy, holde systemet opererer på topp kapasitet. Bilstereo kondensatorer bør lades i utgangspunktet når de er installert, eller når de har blitt koblet fra batteriet for lengre perioder.

Bruksanvisning

1 Åpne sikringsholderen på forsterkeren makt linje. Trekk ut sikringen. Sett 30-ohm sikring i holderen og plasserer ledningene til motstanden slik at en leder er å trykke på hver av de sikrings kontakter i sikringsholderen. Hvis du trenger å holde motstanden på plass, kan du bruke et sett med tang - sikringen kan bli veldig varmt.

2 Vent fem til ti minutter. Plasser måleledningen på voltmeteret på utgangsklemmen av kondensatoren - den ene er festet til kabelen går til forsterkeren. Når avlesningen er 11 volt eller mer, blir kondensatoren ladet.

3 Fjern motstanden fra sikringsholderen og sett sikringen.