Slik kobler en Blackberry

Blackberry smarttelefon --- uansett modell --- er i stand til å kommunisere med andre enheter via Bluetooth-teknologi. Hvis du vil koble til en annen enhet, for eksempel trådløse hodetelefoner eller telefon, må du først å koble dem sammen. Sørg for at både Blackberry og enheten du har tenkt å koble sammen med har tilstrekkelig batterilading før du begynner paringsprosessen. De to enhetene må være innenfor rekkevidde (ikke mer enn 33 fot fra hverandre) for å utveksle informasjon.

Bruksanvisning

1 Aktiver Bluetooth på enheten du parer med. Hvis du parer med en telefon, velger "synlig" under Bluetooth strøminnstillinger. Sett headset i sammenkoblingsmodus.

2 Trykk på Blackberry "Meny" -knappen og velg "Manage Connections" -ikonet.

3 Velg "Oppsett Bluetooth" eller "Bluetooth Options" (avhengig av enhetsmodellen). Velg "Legg til ny enhet," deretter "Søk". Blackberry vil finne noen i trekkende Bluetooth-enheter.

4 Velg navnet på enheten du vil pare med, fra listen som vises.

5 Skriv inn paringskoden når du blir bedt om. For hodetelefoner er denne koden som er definert av produsenten, og er vanligvis "0000" eller "1234" For elementer som telefoner eller datamaskiner, kan du skrive inn et passord du ønsker. Enheten du parer med må skrive inn den samme koden. Paring er nå fullført.