Slik installerer en ZINWELL Converter Box

Digital omformer bokser for å motta kringkastings TV-signaler. Overgangen til digital-TV som skjedde mellom april 16 og 12 juni 2009 forhindret analoge TV-apparater fra å motta en kringkastingssignalet uten en digital omformer boks. Hvis du har kabel eller satellitt, er en digital omformer boks ikke nødvendig. Digital omformer bokser laget av produsenter, for eksempel ZINWELL, som du enkelt kan koble til ditt eksisterende analoge TV.

Bruksanvisning

1 Fest coax-kabelen fra antennen til digital omformer. Pass på at du kobler kabelen til inngangen merket "antenne".

2 Koble ZINWELL digital omformer boksen til TVen. Du kan enten bruke en coax-kabel eller en audio / video-kabel for å koble omformer boksen.

3 Fest den ene enden av koaksialkabel til utgangen på den digitale omformeren boksen og den andre enden til inngangen på TVen.

4 Fest den ene enden av en audio / video-kabel til audio / video-utgangen på den digitale omformeren til audio / video-inngang på TVen.

5 Slå på TV for å sette opp den digitale omformeren. Den digitale omformer vil bruke en bestemt stasjon, for eksempel 3 eller 4, eller en video / aux-inngang for lyd og video.

6 Slå på den digitale omformeren og installasjonsveiledningen skal vises på skjermen. Du kan velge enten "Quick" eller "Custom" alternativet å sette konverteren.

Hint

  • Du kan kjøpe en digital omformer boks i butikker som Best Buy og Radio Shack.
  • Den ZINWELL digital omformer anvender en signalstyrkeindikator som brukes til å justere antennen.
  • Se i bruksanvisningen for å søke etter tilgjengelige kanaler i ditt område.
  • Enheten skal være koblet fra stikkontakten i tordenvær eller hvis det ikke kommer til å bli brukt i en lengre periode.
  • Hvis enheten ikke har tilstrekkelig ventilasjon, vil det ikke fungere.