Slik installerer en Stereo i en VW Beetle

Mange eiere av VW Beetle ta store anstrengelser for å tilpasse bilen og gjøre det til sitt eget. En av de første endringene mange VW Beetle eiere gjør er å oppgradere fabrikken radio. Bytte ut fabrikken hovedenheten gir bedre lydkvalitet og flere funksjoner enn den originale enheten. Bytte stereo i en VW Beetle er raskt og enkelt med det riktige verktøyet og ca 30 minutter.

Bruksanvisning

1 Åpne panseret og koble den negative batterikabelen. Fest kabelen slik at den ikke kan komme i kontakt med metalldeler.

2 Skyv VW radio fjerning verktøy i sporene på sidene av stereoanlegget. Press mot utsiden av stereo mens du trekker frem. Lytt etter et klikk som klipp utgivelsen og trekker hovedenheten ut av VW Beetle dash.

3 Monter den nye stereo inn i VW radio monteringssett per produsentens instruksjoner. Koble ledningsnettet adapter til den opprinnelige sele og VW antenneadapteren til antenneledningen. Koble ledningsnettet adapter og antenne adapter inn i den nye stereo. Skyv stereo inn i dashbordet, tar seg ikke å krympe eller klemme ledningene.

4 Bytt ut den negative batterikabelen og slå på radioen. Kontroller alle radiokontroller og høyttalerne fungerer som de skal.