Slik fjerner rotorene Fra en 1994 Honda Accord

Hver gang bremsesystemet på en 1994 Honda Accord er i ferd med å bli behandlet eller fjernet, er det en god idé å sjekke tykkelsen på rotorene. En slitt rotor som er under akseptable grenser varmer raskere og er mer utsatt for fordreining og bør byttes ut. Hver rotor har minimum dimensjoner preget på midten hub. Skift alltid ut bremseklossene samt ved utskifting rotorene. De brukte elektrodene er ikke lenger et flatt underlag, og vil akselerere slitasje på de nye rotorene.

Bruksanvisning

1 Hev og støtte bilen på bukker. Ta av hjul / dekk montering bruker lug skiftenøkkel. Plasser dryppformen under bøylen. Bruk en fastnøkkel til å løsne caliper lufteventilen.

2 Sett skrutrekkeren mellom bremsekloss og rotoren og lirke bremsekloss i mot bilen for å komprimere stempelet i bøylen. Når stempelet er fullt komprimert i bøylen Steng lufteventilen og trekk til med skiftenøkkel.

3 Bruk en 3/8-inch skralle og en stikkontakt for å løsne og fjerne de to boltene fra caliper. Bruk et passende stykke wire og suspen bremsekalippernes fra våren slik at den ikke henger med sin slange.

4 Fjern de to boltene i caliper-monteringsbraketten, med skralle og en stikkontakt. Skru ut de to festeskruene i rotoren med en stjerneskrutrekker. Trekk rotoren av.

5 Skyv den nye rotoren på og erstatte alle deler i omvendt rekkefølge.