Slik fjerner et vindu Crank Fra et Chevrolet Pickup

Vinduet skrur i Chevrolet pickups er laget av enten metall eller høy effekt plast. Den nederste enden av disse veiver inneholde en kile kvinnelig kammer som sitter på toppen av den riflede mannlige vinduet sveiv gear. Sveiven er holdt til utstyr med en liten stålklemmen. Ettersom tiden går, kan den riflede kammer på vinduet sveiv bli strippet, som betyr at du må erstatte det. Utskifting vinduet cranks er tilgjengelig fra Chevrolet forhandlere, bil restverdi verft og auto deler butikker.

Bruksanvisning

1 Vri tennings til "Off" posisjon og skifte girkasse i parken. Engasjere i nødbremsen.

2 Plasser en flat skrutrekker mellom vinduet sveiv og dørpanelet. Forsiktig lirke dørpanelet bort fra vinduet sveiv nok til å utsette holdeklemmen.

3 Fjern festeklemmen ved hjelp av en nebbtang og sett den til side.

4 Løft vinduet sveiv ut av døren.