Slik feilsøker den 2002 115 HP Mercury Outboard

Slik feilsøker den 2002 115 HP Mercury Outboard


Mercury Marine er et amerikansk selskap som lager motorer. De gjør primært påhengsmotorer for båter. Den 2002 115 hestekrefter modellen er en av sine større båtmotorer. Vedlikehold av motoren er ikke overmåte vanskelig som alle komponenter i motoren er ganske enkelt å få tilgang. Den beste måten å unngå å måtte feilsøke motoren er ved å opprettholde den regelmessig. Gi motoren en hel grundig tjeneste før du prøver å feilsøke den. Mange problemer kan elimineres gjennom denne prosessen.

Bruksanvisning

1 Kontroller olje og drivstoff. Skift olje på motoren og satt i en ny tank.

2 Sjekk luft og drivstoffilter. Begge disse filtrene kan bli tilstoppet med rusk over tid. Fjern filteret og rengjør det. Hvis filteret er i svært dårlig forfatning eller ødelagt, så det bør nok byttes ut. Luftfilteret renser luften på vei mot motoren, og hvis luftstrømmen hindres så det kan lett rane motoren på dyre luft. Det samme gjelder for bensinfilter; når det er tett motoren ikke mottar en jevn strøm av drivstoff. Både luft og brensel er avgjørende for ytelse.

3 Sjekk bensinpumpen. Drivstoffpumpen leverer motoren med en konstant strøm av drivstoff. Mengden drivstoff levert endres avhengig av kravene til motoren. Dersom drivstoffpumpen er feil da motoren ikke kan få en jevn strøm av drivstoff. Dette kan resultere i at motoren skjæring av eller sporadisk ytelse. Dessverre har de fleste problemer med brenselpumpen resultat i det måtte bli erstattet.

4 Sjekk injektoren. Plasser et øre ved siden av injektoren. Det skal klikke hvis det fungerer. Dersom injektoren ikke er i bruk vil den må byttes ut. Dette er en jobb for en mekaniker som det er mer komplisert. Sjekk alle linjer, ledninger og kontakter. Sørg for at alle ledningene på motoren er intakt og ingen av ledningene er slitt eller løs. Kontroller at alle kontakter er tette. Undersøk drivstoffledninger og se etter hindringer eller knekk på linjen.