Slik Fast Forward på en Olympus diktafon

Olympus diktafoner digitalt opptak og lagre lydopptak du kan lytte til senere. Hvis du ønsker å lytte til en bestemt del av et lagret opptak, trenger du ikke å høre på hele opptaket for å høre den delen du ønsker å høre; du kan spole frem til den delen av opptaket ved hjelp av hurtigspoling kontroll. Olympus utviklet sine diktafoner, slik at du kan spole fremover opptaket under avspilling eller når opptaket er stoppet.

Bruksanvisning

1 Åpne den innspilte filen du ønsker å spille på Olympus digital diktafon.

2 Trykk og hold ">> |" knappen, som er plassert til høyre for ">" -knappen på fjernkontrollen.

3 Slipp ">> |" knappen for å stoppe videresending gjennom filen.

Hint

  • Du kan spole frem et taleopptak under avspilling eller når opptaket er stoppet. Når du slutter rask videresending mens opptaket spilles, fortsetter opptaket avspilling. Du må trykke ">" for å starte avspilling hvis du raskt videresendt innspillingen da den ble stoppet.