Slik aktiverer eller deaktiverer teksting på en Comcast HD Cable Box

Comcast er en ledende leverandør av kabel-TV-tjenester over hele USA. Selskapet tilbyr også høyhastighets internett og telefontjenester. Brukere som abonnerer på Comcast kabel har mulighet til å oppgradere abonnementet til en HD kabelboks å se kanaler i HD. Brukere kan styre ulike innstillinger fra menyen av kabelen boksen inkludert teksting. Teksting gir en tekst leses ut av hva som blir sagt på TV for de som er hørselshemmet eller ønsker å ha volumet slått av. Som standard er teksting deaktivert.

Bruksanvisning

1 Slå på TV-en.

2 Trykk på "Meny" -knappen på forsiden av Comcast HD kabelboks. Displayet menyen vises på TV som viser innstillingene du kan endre.

3 Trykk på "Down" knappene på frontpanelet på kabel-boksen for å velge "Teksting."

4 Bruk "Venstre" og "høyre" knappene på frontpanelet av kabelen boksen for å veksle mellom innstillingene til "Enabled" og "Deaktivert."

5 Trykk på "Meny" -knappen på kabelen boksen for å lagre innstillingene og gå ut av menyen.