Hvordan Trygg fjerning av et SD-kort fra min HTC Incredible

HTC Droid Incredible er designet med et minnekortspor som gjør at du kan utvide minnet på telefonen, slik at du kan lagre flere medier og andre datafiler. Å trygt ta ut minnekortet fra HTC Incredible må du først demontere hvis fra telefonen. Bruke avmontere verktøyet hindrer tap av data som er lagret på kortet.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Home" -knappen på forsiden av Incredible og deretter på "Meny" -knappen. Den "Home" -knappen har symbolet på et hus.

2 Trykk "Innstillinger" på skjermen ", SD-kort og telefonlagring" og deretter "Avmonter SD-kort."

3 Snu Utrolig over og løfte batteridekselet ut av baksiden av telefonen. Hakket for batteridekselet er plassert på undersiden av Incredible.

4 Trekk batteriet ut av batterirommet for å få tilgang til SD-kortholderen, som finnes på venstre side av batterirommet.

5 Trykk på kortet med fingeren til du hører et klikk, og slipp deretter kortet. SD-kortet vil sprette ut av sporet. Grip kortet og trekk det helt ut av telefonen.