Hvordan Stopp Trykk for Foursquare på iPhone

Hvordan Stopp Trykk for Foursquare på iPhone


Når en iPhone-applikasjon skal varsle brukeren om noe, sender programmet brukeren en "push notification" som vises på iPhone-skjermen, uavhengig av oppgaven som utføres. Foursquare iPhone applikasjon er ikke annerledes, sender iPhone-brukere push-varslinger når noen de følger sjekker inn et sted. Hvis du ønsker å deaktivere denne applikasjonen push varsling funksjonen, kan du gjøre det på samme måte som alle programmer gjennom iPhones innstillingsmenyen.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Settings" ikonet på iPhone startskjermen for å åpne enhetens vinduet Innstillinger.

2 Trykk på "Meldinger" i vinduet Innstillinger for å vise enhetens varslingsinnstillinger.

3 Trykk på "firkantet" for å se de presse varslingsinnstillingene for firkantet søknaden. Skyv glidebryterne ved siden av "Sounds", "varsler" og "Skilt" alternativer til "Off" posisjon for å deaktivere programmets push-varslinger.