Hvordan Slå ringetoner på Sciphone i68

Noen Sciphone brukere ønsker å endre standard ringetone på sin i68 eller i68 +. Den Sciphone har to SIM-kort-plasser, og du kan angi en annen ringetone for hvert telefonnummer. Den lar deg også til å bruke dine egne ringetoner, samt ringetoner som kommer forhåndsinstallert i telefonens minne. Den Sciphone aksepterer ringetoner i MP3-format, og du kan lagre ringetone på telefonen eller på et minnekort.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Settings" -ikonet og trykk på "Brukerprofiler".

2 Trykk den aktive profilen. Den aktive profilen har en grønn hake til venstre.

3 Trykk "Tilpass" og velg "Tone oppsett."

4 Trykk "SIM1 innkommende anrop" for å stille inn ringetonen for det første SIM-kortet. Du kan velge "SIM2 innkommende anrop" for å tilpasse ringetonen for det andre SIM. Den Sciphone vil vise en liste over tilgjengelige ringetoner.

5 Trykk på ringetonen for å markere den og høre en lyd prøve. Trykk og hold, og trykk deretter på "Angi som ringetone."

Hint

  • Det er noen ledige plasser på bunnen av listen der du kan sette din egen ringetone. Trykk på et tomt spor, trykk på "Erstatt" og trykk på mappen for lagringskortet eller telefonminnet. Trykk på mappen der ringetone ligger, og klikk på tonen å spare det til listen ringetoner. Trykk "Bruk som ringetone" for å aktivere den.