Hvordan setter jeg ringetoner for min LG Rhythm mobiltelefon?

LG Rhythm mobiltelefoner er pakket med flere ringetoner du kan stille til bestemte typer innkommende samtaler. Hvis du ikke liker ringetoner som fulgte med telefonen, kan du legge til andre ringetoner. Du kan velge en ringetone for alle typer innkommende anrop. Du kan også sette egne ringetoner for innringere som har telefonnummeret er lagret i kontaktlisten, innringere hvis antall ikke er i kontaktlisten og begrensede telefonnumre.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Meny / OK" -knappen i midten av navigasjonsknappene og velg Innstillinger> Lyd> Ringers.

2 Velg type innkommende anrop skal knyttes til ringetone. Alternativene er "Alle anrop", "Caller ID", "Ingen ID" og "begrenset samtaler."

3 Velg "Mine Ringers" fra listen over alternativer. En liste over tilgjengelige ringetoner vil vises på skjermen.

4 Bla gjennom ringetoner med opp og ned navigasjonsknapper og fremheve det du er interessert i å bruke.

5 Trykk på "Meny / OK" -knappen for å forhåndsvise ringetonen, og sette det ved å trykke på venstre myktast knappen under ordet "Set". Myke tastene er de knappene er plassert like under skjermen og bruke kommandoen skrevet over dem. Ringetone er nå satt.