Hvordan sette Sony HDR-XR350V på et minnekort for å ta bilde

Sony HDR-XR350V er først og fremst et digitalt videokamera, men du kan også bruke kameraet til å ta stillbilder. Som standard er alle video og stillbilder lagret på den interne harddisken. Du kan endre innstillingene slik at du har stillbilder lagret på et utskiftbart minnekort stedet for å lagre på harddisken. Lagre bilder til minnekortet i stedet for harddisken holder plass for videoene dine.

Bruksanvisning

1 Trekk åpner LCD-berøringsskjerm på venstre side av Sony HDR-XR350V. Skjermen slår seg på.

2 Trykk på "Meny" på skjermen med fingeren for å få tilgang til "Min meny".

3 Trykk på "Vis annet" knappen på bunnen av skjermen. Den "manuelle innstillinger" -menyen vises på skjermen med en rullefeltet på venstre side.

4 Skyv fingeren nedover rullefeltet på venstre side av skjermen til "Manage Media" meny vises på skjermen.

5 Trykk "Medie Settings" etterfulgt av "Photo Media Set" og "minnekort".

6 Trykk på "Ja" på bekreftelsesskjermen, og trykk deretter på "OK" for å lagre stillbilder på minnekortet.