Hvordan sette opp en Panasonic HDD-opptaker på en TV

Hvordan sette opp en Panasonic HDD-opptaker på en TV


En Panasonic HDD (Hard Disk Drive) Opptakeren kan ta opp timer med digital TV-programmer fra et programmerings kilde for senere nytelse på TV. Sette opp Panasonic opptakeren til å jobbe med en TV krever en abonnementstjeneste eller antenne med koaksialkabel for behandling av signalet. Standard komponent AV-kabler brukes til å koble Panasonic HDD til TV i bare noen få minutter.

Bruksanvisning

1 Fest koaksialkabel fra programmeringssignalkilden (kabel, satellitt eller antenne) til COAX IN-kontakten på baksiden av Panasonic. Kobleren på enden av kabelen kan festes på de ytre løpebaner på jekke ved å dreie med urviseren.

2 Sett de røde, grønne og blå video plugger på komponentkablene inn i matchende fargekodede Video OUT-kontaktene på Panasonic HDD, og ​​koble den andre enden til Video IN-kontaktene på baksiden av TV-apparatet.

3 Plugg lydkablene inn i Audio OUT-kontaktene på Panasonic, ved hjelp av den hvite pluggen for venstre lyd og den røde pluggen for retten.

4 Koble pluggene på den andre enden til TV-ens audiokontaktene, matchende pluggene til fargene på kontaktene.

5 Plugg strømledningene for utstyret til et overspenningsvern, som deretter kan plugges inn i en stikkontakt.

6 Slå på programmering kilde, for eksempel en kabelboks, Panasonic HDD og TV, og trykk deretter på "Setup" på Panasonic fjernkontrollen. Bruk opp og ned piltastene for å velge opptaksmuligheter fra menyen på skjermen for å ta opp et program en gang eller hver gang det kommer på.

Hint

  • Noen Panasonic HDD-opptaker modeller kan programmeres til å ta opp opptil 16 kanaler samtidig eller forskjøvet over en tidsperiode. Dette er mulig med harddiskteknologien, som fungerer på prinsipper som ligner på en datamaskin harddisk som kan få tilgang til og lagre ulike typer data på en gang.
  • Vær forsiktig så du ikke brekker eller bøyes metallstiften inne i koaksialkabel når du kobler kabelen til Panasonic HDD-opptaker. Breaking the pin vil ødelegge kabelen.