Hvordan sentrale dokumenter for å Go

En gratis versjon av "Documents To Go" leveres med de fleste Blackberry-telefoner, men det er begrenset i sin bruk. Hvis du ønsker å bruke alle funksjoner på programvaren, må du kjøpe en registreringsnøkkel for å aktivere "Premium" utgave av programvaren. Hvis du har kjøpt premium-utgaven nøkkel, vil du da må taste at serienummeret inn i programmet fra telefonen din. Når tastet inn, vil den fullstendige versjonen av Documents to Go bli aktive.

Bruksanvisning

1 Åpne en Documents to Go-programmet på telefonen.

2 Trykk på "Meny" -knappen.

3 Open "Aktiver funksjoner".

4 Velg "Aktiver".

5 Skriv inn ditt registreringsnummer og aktiveringsnøkkel og velg "Aktiver". Du har nå tastet inn for Premium-versjonen av Documents to Go.