Hvordan overføre RF Wireless Signal

Fjernkontroller brukes til å styre forskjellige elektroniske enheter fra en avstand. Dette skjer når fjern sender en trådløs RF-signal til enheten, utstede en kommando for å utføre. Hvis du ønsker å styre elektronisk enhet fra en større avstand, kan du gjøre det ved å overføre RF signal til et infrarødt signal. Så lenge du har det rette utstyret, kan du overføre signalet lett.

Bruksanvisning

1 Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen. Fjern en av AA-batteriene fra batterisporet.

2 Plasser en infrarød sender i batterisporet, og sett på batteridekselet.

3 Koble infrarød mottaker til et strømspor i nærheten av din elektronisk enhet, og plasser mottakeren så nær enheten som mulig.

4 Trykk på "Power" knappen på fjernkontrollen. RF-signalet blir overført til et infrarødt signal, som deretter kan leses av enheten på grunn av mottakeren.