Hvordan justere Lykte Sikter

Hvordan justere Lykte Sikter


På de fleste biler, er frontlysene justeres ved hjelp av små skruer på høyre og venstre side av frontlyktene. Hvert kjøretøy er forskjellig og så er plasseringen av justeringsskruene. Eldre modell biler har tettet frontlykter og skruene er foran frontlys, og nyere modeller har skruene justeringsmuligheter på innsiden av motorrommet bak frontlys.

Bruksanvisning

1 Start motoren på bilen og slår på frontlyktene. Finn skruene justering på forsiden sider av frontlys eller inne i motorrommet.

2 Vri justeringsskruen med skrutrekkeren. Slå skruene til høyre vil stramme skruen og ofte vipp frontlys oppover. Slå skruene til venstre vil løsne skruene og ofte vippe frontlysene ned.

3 Juster frontlykter til lysene peker i den retningen som tillater deg å se godt mens du kjører. Gjenta disse trinnene hver gang du trenger å justere frontlykter.