Hvordan finne O2 sensorer på en 2008 Softail Deluxe

Din 2008 Harley Softail Deluxe har både en primær og sekundær O2 sensor. Den primære O2 sensor befinner seg under sin egen plastdeksel, er montert på fronten av motoren. Den sekundære O2 sensor er koblet til ledningsnettet, som ligger til høyre for oljetanken på høyre side av sykkelen. Tilgang til motorsykkelens O2 sensorer kan være nødvendig for å utføre ulike elektriske eller motor modifikasjoner.

Bruksanvisning

1 Fjern de to boltene på baksiden av setet. Skyv seteryggen, og ta den ut av sykkelen. Under setet er batteriet, samt ulike deler av motoren ledningssystemet. Bruk en Phillips-skrutrekker for å koble den negative batterikabelen for å unngå en utilsiktet kortslutning.

2 Fjern plast primære O2 sensor deksel, er montert på fronten av motoren. Dette sikres ved en plastklips som kan angres hånd. Under plastdekselet er en svart plugg ledning, som er den primære O2 sensor.

3 Søk langs høyre side av motorsykkelen for sekundær O2 sensor. Det ligger rett til høyre for oljetanken, er montert like over eksosrørene. Den sekundære O2 sensor ser akkurat ut som den primære sensor, og er koblet inn i motoren ledningsnettet, gjemt inne i chassiset.