Hvordan fikse en Vizio svart skjerm

Hvis Vizio TV viser en svart skjerm, kan bildemodusinnstillinger må justeres. For eksempel vil detaljene være fraværende i de mørke områdene i bildet, hvis en bestemt innstilling bildemodus er for lav. En elektrisk strøm problemet kan også føre til at et bilde ikke skal vises. Gjette på det ytterligere kan forsinke din tilbake til å se på TV. I stedet, sjekk alle tilkoblinger og grunnleggende innstillinger for å raskt finne og løse den svarte skjermen.

Bruksanvisning

1 Sikre alle kabel ledninger og utstyr innganger. Kontroller at riktig kabel ledninger brukes til å koble utstyret til TV-en. Trykk på en tast på tastaturet for å ta med datamaskinen ut av ventemodus hvis den er koblet til TV-en. Hvis du har en videospiller som er koblet til TV-apparatet, må du kontrollere at riktig utgang er valgt. Se i utstyr bruksanvisningen for de anbefalte tilkoblingsinstruksjoner.

2 Kontroller at strømknappen på TV-er i "On" posisjon. Trykk på den røde "Power / Standby" knappen på fjernkontrollen. Trykk på "TV" knappen på fjernkontrollen. Sjekk batteriene i fjernkontrollen og bytte begge batteriene samtidig om bare en er korrodert eller drenert. Sett batteriene inn riktig - det negative til negativ og positiv til positive ender skal samsvare med plassering i batterirommet.

3 Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på venstre eller høyre piltastene, og marker "Basketball", "Golf", "Game", "Vivid", "Baseball", "Film", "Standard" eller "Custom" bildemodus. Trykk på "Enter" -knappen, og trykk deretter på pil ned og velg "Lysstyrke". Trykk på venstre eller høyre piltastene, og justere lysstyrken. Trykk på "Down" pil-knappen og velg "Contrast". Trykk på venstre eller høyre piltastene, og justere kontrastnivået. Trykk på "Exit" -knappen når du er ferdig.

Hint

  • En svært høy lysstyrke vil vaske ut bildet; derfor gjøre små endringer på dette området, så vel som med andre bildeinnstillinger, hvis det er aktuelt. Test resultatene, og deretter gjøre ytterligere justeringer om nødvendig.