Hvordan feilsøker jeg en 1997 Chevrolet 1500 Pickup Fuel Pump?

Hvordan feilsøker jeg en 1997 Chevrolet 1500 Pickup Fuel Pump?


Nesten alle biler på veien i dag, inkludert 1997 Chevrolet 1500 pickup lastebil, kommer med en drivstoffpumpe. Bensinpumpen sitter inne i bensintanken og bidrar til å sikre en jevn flyt av drivstoff fra tanken til motoren. Drivstoffpumpen må skiftes hver så ofte for å sikre at motoren får drivstoffet den trenger som lastebil stasjoner. Fordi bensinpumpen sitter i en vanskelig å nå sted, er det viktig å feilsøke om det må skiftes ut, eller om en annen del av drivstoffsystemet er defekt.

Bruksanvisning

1 Sjekk lastebilens drivstofftrykket. Fest en brennstofftrykkmåler til Schrader-ventil i motoren. Ventilen er på toppen av motorblokk og ser ut som luftventilen på et bildekk. Skru måleren til ventilen, skru på lastebil og la motoren gå på tomgang mens du leser trykknivået på måleren. 1997 Chevrolet 1500 pickup skal ha mellom 60 og 66 pounds per kvadrattomme av drivstofftrykk.

2 Finn ut om drivstofftrykkregulatoren fungerer riktig. Selv om brennstofftrykkmåleren viser at trykket er lavt på lastebil, kan regulatoren være årsaken i stedet for en defekt drivstoffpumpe. La drivstofftrykkmåleren festet til lastebilens Schrader ventil, snu lastebil på og la den gå. Finner den sorte drivstoffledningen som går til brennstofftrykkregulatoren på toppen av motoren. Forsiktig klemme på drivstoffslangen ved siden av regulatoren med en tang. Hvis trykket øker når du klemmer linjen regulatoren er defekt, ikke drivstoffpumpen.

3 Lytt til drivstoffpumpen før lastebilens motor starter. Sett lastebilens nøkkelen i tenningen og vri den ett hakk til høyre. Bensinpumpen skal begynne å jobbe på dette punktet. Fordi motoren er ennå ikke på bør du være i stand til å høre pumpen bak deg i gasstanken. Sørg for å utføre denne testen i rolige omgivelser eller har en annen person til å hjelpe deg lytte til pumpen mens du slår på lastebilens nøkkelen i tenningen.

4 Lær og se for lastebilen å vise tegn på at bensinpumpen har sviktet. De to store tegn til å se etter er at motoren kveles når gasspedalen trykkes og motoren nektet å starte i det hele tatt.