Hvordan erstatte en themostat på 2002 Elantra

Termostaten på 2002 Hyundai Elantra ligger ved siden av luftfilterboksen. Hvis termostaten pinner lukket, vil kjøretøyet bli overopphetet, så varmt vann i motoren ikke kan sykles gjennom radiatoren. Hvis det stikker åpen, kan det også bli overopphetet, fordi vannet er sykling for fort og ikke har tid til å kjøle seg ordentlig, men dette er ikke så vanlig som termostaten stikker lukket.

Bruksanvisning

1 Fjern den øverste bolten fra luftfilterboksen med riktig socket. Løsne klemmen på luftkanalen slange, med skrutrekkeren, og trekk slangen ut.

2 Fjern den nedre delen av luftfilter boksen, ved hjelp av riktig socket, så du har plass til å arbeide. Fjern plastdekselet på termostathuset. La ledningene koblet til det - bare unbolt og flytte den ut av veien.

3 Trekk ut kontakten fra coilen og sette kontakten ut av veien. Fjern termostathuset, ved hjelp av riktig socket. Trekk termostaten ut av huset. Rengjør pakning-kontaktflatene på huset og blokken ved hjelp av plastskrape butikk filler.

4 Spre et tynt lag med RTV silikon på termostathuset. Plasser pakningen på huset. La det satt i to til tre minutter. Sett inn en ny termostat inn i huset på motoren, fjærsiden ned.

5 Plasser den øverste delen av huset over termostat og stram boltene fast. Plugg i tenningen coil. Sett på plastdekselet. Sett på luftfilterboksen og kanalen.