Hvordan endre en 1993 Concorde Lykte

Hvordan endre en 1993 Concorde Lykte


Du er avhengig av lyset fra din 1993 Chrysler Concorde å lyse opp veien når du kjører i svakt lys. Hvis en frontlys pære brenner ut, kan det redusere bedriftens synlighet og sette sikkerheten i fare. Du bør erstatte pære med en gang hvis du oppdager at man har mislyktes. Din Concorde bruker en 9007 frontlys pære tilgjengelig på auto deler butikker. Endre pære hjemme for å spare en unødvendig verksted regning.

Bruksanvisning

1 Løft panseret på Concorde og hvile den på bærelisten. Fjern skruene fra innsiden området av frontlys forsamlingen med en stjerneskrutrekker.

2 Trekk frontlys forsamlingen frem til å få tilgang til pærene. Trykk festeklipsen ned på elektrisk tilkobling og koble ledningsnettet fra frontlys pære.

3 Vri låseringen ¼ omdreining mot urviseren og ta den ut av pære socket. Trekk lyspæren rett ut av frontlys forsamlingen.

4 Sett den nye pæren i frontlys forsamlingen. Plasser låseringen for å sikre det og slå ring ¼-turn klokken for å låse den på plass.

5 Trykk på elektrisk tilkobling til ledningsnettet på pære forsamlingen. Returner frontlys forsamlingen til fronten av bilen og fest den med festeskruene. Stram skruene med en stjerneskrutrekker.

6 Gjenta prosessen på motsatt side hvis det er nødvendig. Lukk panseret på Concorde og teste de nye frontlyktene.